Dokument

Välkommen till Aktuell Hållbarhets sida för nedladdningsbara dokument. Här hittar du manualer, guider, handböcker, analyser och andra värdefulla hjälpmedel som kan hjälpa dig att fatta kloka beslut i omställningen till ett hållbart samhälle inom en stor variation av ämnesområden.
Dokumenten är producerade av både externa aktörer och av oss på Aktuell Hållbarhet.

Ladda ned guiden 5 steg till mer hållbara investeringar

Dokument

Vägledning för dig som vill klimat- och hållbarhetsanpassa er organisations ägda kapital för mer hållbara investeringar. Ladda ned guiden 5 steg till mer hållbara investeringar.   I kölvattnet av Paris-avtalet och de 17 globala hållbarhetsmålen (SDG:erna) har de flesta svenska organisationer och företag ambitiösa klimat och hållbarhetsmål för sin verksamhet, men ofta glöms bort den […]

Hållbar och säker återanvändning av datorer och mobiler.

Dokument

En cirkulär modell för verksamhetens IT och vägledning till hållbar hantering av er IT-utrustning. Detta dokument är till för dig som står inför att byta ut datorer, mobiler eller andra IT-produkter och behöver hjälp med att hantera den utrustning som fasas ut. Tillverkning av IT-utrustning är mycket resurskrävande. Det går åt 1,8 ton råvaror, kemikalier […]

5 steg till ett mer hållbart företag

Dokument

    Beställ dokumentet: 5 steg till ett mer hållbart företag Att arbeta med hållbarhetsfrågor och att spara energi behöver varken vara dyrt eller krångligt. Robert Nordström, produktchef på Telge Energi, presenterar här fem lågt hängande frukter som gör att ditt företag blir både grönare och lönsammare – utan några större investeringar. OBS! För att […]

Installera solenergi på företagets fastigheter!

Dokument

  Beställ dokumentet: 5 saker att tänka på när du investerar i solenergi till företaget Det finns många anledningar för företag att installera solenergi på sina fastigheter. Just nu finns det dessutom investeringsbidrag att söka hos länsstyrelsen – som kan ge tillbaka upp till 30 procent av ordervärdet. Med rätt kunskap får du ut det mesta […]