Hållbar och säker återanvändning av datorer och mobiler.


En cirkulär modell för verksamhetens IT och vägledning till hållbar hantering av er IT-utrustning.

Detta dokument är till för dig som står inför att byta ut datorer, mobiler eller andra IT-produkter och behöver hjälp med att hantera den utrustning som fasas ut.

Tillverkning av IT-utrustning är mycket resurskrävande. Det går åt 1,8 ton råvaror, kemikalier och energi för att producera en enda dator och många av de råvaror och metaller som används är på väg att ta slut. Samtidigt saknas i många organisationer kunskap om de hållbarhetsvinster som går att åstadkomma genom att låta produkterna gå till återanvändning och komma till nytta igen.

I detta dokument visas hur ni kan skapa en hållbar hantering av er IT-utrustning och direkt se effekter i form av minskad miljöbelastning, mer effektivt resursutnyttjande och en säkrare hantering av affärsinformation.

OBS! För att få tillgång till detta dokument som PDF, helt kostnadsfritt, vänligen ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så skickas det per automatik till din e-post adress.


Pris:
Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Format: PDF
Filstorlek: 1,51 MB (1 586 772 byte)
Publicerat: 2017-05-17
Presenteras av: INREGO

Beställ dokumentet här!
Lämna dina uppgifter nedan så skickar vi dig dokumentet till din e-postadress