Dom: Försvaret har vetorätt mot vindkraft

Försvaret har vetorätt mot vindkraft på samma sätt som kommunerna, slår mark- och miljödomstolen fast.

CRC Vindkraft sökte om bygglov för två vindkraftverk på Dalboslätten – men fick nej av Melleruds kommun som menade att Försvarsmakten ställt sig negativ till vindkraftverk så nära Såtenäs flygflottilj, rapporterar Juridik idag.

Bolaget CRC överklagade beslutet och menade att det fanns andra platser Försvaret kunde utnyttja och att området inte kunde betraktas som riksintresse för totalförsvaret.

Men Mark- och miljödomstolen i Vänersborg avslår bolagets klagomål och menar att Försvarsmaktens ställning vid tillståndsprövning av vindkraft är att jämföra med kommunens vetorätt.

Försvarsmaktens påståenden om riksintresse måste vara uppenbart felaktig för att kunna ifrågasättas, menar man.