Domstol tvingar den amerikanska miljömyndigheten att förbjuda giftigt bekämpningsmedel

En federal domstol har tvingat den amerikanska miljömyndigheten EPA att förbjuda ett bekämpningsmedel som visat sig vara skadligt för barns utveckling.

Foto: Aqua Mechanical/ Flickr

Den amerikanska miljömyndigheten EPA har beordrats av domstol att förbjuda ett bekämpningsmedel som innehåller kemikalier som kopplats till inlärningssvårigheter hos barn. Fallet har prövats av en federal domstol som fått uppbackning av sju delstater, samt Washington DC.

Under Obamaadministrationen påbörjade EPA processen med att förbjuda bekämpningsmedel som innehåller chlorpyrifos, ett ämne som utvecklades för att användas i nervgas under andra världskriget. Men sedan Donald Trump tagit över ansvaret för myndigheten har EPA beslutat att tillåta att livsmedel besprutas med bekämpningsmedlet.

Den federala domstol som nu ställer krav på EPA hänvisar bland annat till studier som hävdar att barn som utsatts för låga doser av chlorpyrifos i magen får lägre IQ, inlärningssvårigheter och försenad motorisk utveckling. EPA har nu enligt domstolsbeslutet 60 dagar på sig att förbjuda bekämpningsmedlet. Det rapporterar The Guardian.