”Domstolsbeslut om Kolmården strider mot EU-direktiv”