Dramatisk nedskärning på klimatforskning

Nasas budget för klimatforskning krymper med motsvarande 3 miljarder kronor.

USA:s republikaner har röstat för sänkningen. Och det minskade anslaget har väckt starka protester hos bland annat delar av Nasa som får ökad budget, eftersom de anser att det är fel att minska stödet till klimatforskningen, rapporterar Natursidan.se

Av de republikaner som sitter i House Committee on Science, Space and Technology har 90 procent öppet sagt att de inte tror att klimatförändringar beror på mänskliga aktiviteter och utsläpp.

Den minskade budgeten innebär att Nasa:s forskningsinriktning omfördelas till rymdforskning.

Läs mer här.