Dubbdäck dödar fler än de räddar

I en ny studie från Chalmers har forskare gjort en livscykelanalys av dubbdäck för att se vilka effekter de har för människors hälsa.

Enligt Trafikverket väljer mer än 60 procent av de svenska bilförarna dubbdäck när det är dags att byta från sommar- till vinterdäck. Samtidigt har dubbdäcken länge kopplats till hälsoproblem eftersom de river upp skadliga partiklar från vägarnas asfalt.

Nu har forskare vid Chalmers gjort en livscykelanalys av dubbdäck för att väga vinsterna, färre skadade i trafiken, mot de negativa effekterna som dubbdäcken har för människors hälsa. Chalmersforskarna beräknar att användningen av dubbdäck i Sverige räddar mellan 60 och 770 levnadsår i trafiken under vinterhalvåret. Men om man ser till däckens hela livscykel så går mellan 570 och 2200 levnadsår till spillo under däckens livslängd.

Den största negativa påverkan kommer av vägslitaget och de skadliga partiklar som däcken river upp. Även om man bara ser till vägslitaget så överskuggar de negativa hälsoaspekterna vinsterna i form av räddade liv.

En annan aspekt som forskarna tagit med i sin beräkning är olycksstatistiken från den småskaliga gruvbrytning i Kongo-Kinshasa, där den kobolt som är en viktig beståndsdel i dubbarna bryts. Chalmersforskarna beräknar att olyckor och dödsfall i gruvorna står för den näst största andelen av de negativa hälsoeffekterna av dubbdäck. Eftersom kobolt är en konfliktmetall som bidrar till att underblåsa konflikten i Kongo-Kinshasa har forskarna även räknat med dödsfall kopplade till konflikten.
”Det här är en tydlig illustration av vad den globaliserade produktionen kan medföra. Här blir det några som överlever på andras bekostnad, och det är andra människor än de som drar nytta av produkten som får betala de negativa effekterna”, säger Sverker Molander, professor i miljösystem och risk vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, i en kommentar.

Studien ”Live and let die? Life cycle human health impacts fron the use of tire studs” publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.

Läs studien här