Dyr nota för läckande metangas

Det ekonomiska värdet av läckande metangas uppgår till minst 24 miljarder dollar varje år. Det menar en professor i Colorado.

Naturgas består nästan helt och hållet av metangas som förr eller senare stiger upp i atmosfären. Det är vanligt att gasen läcker ut vid utvinningen av olja och gas och längs de rörledningar som fraktar gasen till konsumenterna.

Metan är en kortlivad växthusgas som finns kvar i atmosfären i cirka tio år – men mätt per enhet ställer den till med 25 gånger större skada än koldioxid.

Amerikanska Naturvårdsverket tror att Ryssland är den största skurken när det gäller läckage av metangaser – cirka 13 miljarder kubikmeter år 2006. Medan USA släppte ut cirka 10, Ukraina 7 och Mexico 6 miljarder kubikmeter, rapporterar New York Times.

Professor Roger Peilke Junior vid universitetet i Colorado Boulder uppskattar det kommersiella värdet av den förlorade gasen till 24 miljarder dollar varje år. Om man till detta lägger kostnaden för gasens växthuseffekt blir notan ännu högre.