Effekten av solenergi hotas av luftföroreningar

Många av de städer som har bäst förutsättningar för solenergi har också störst problem med smog, något som kan göra att solcellernas effekt minskar kraftigt. Det visar en ny studie.

Foto: Wili Hybrid/New Dheli

I takt med att priset på solceller sjunker på världsmarknaden har solenergi seglat upp som ett av de viktigaste förnybara energislagen. Tillgängligheten och det förhållandevis låga priserna gör att solenergi har stor potential, men samtidigt är tekniken sårbar. Många av de städer på jorden som har flest soltimmar har samtidigt stora problem med smog, något som gör att effekten av solpaneler minskar kraftigt. Det visar en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy and Environmental Science.

I studien som genomförts av ett forskarteam från MIT, i samarbete med universitetet i Singapore, har man tittat på 17 städer där smog är ett problem. En av städerna som man undersökt är indiska New Dehli. I staden som är en av världens mest förorenade filtreras hela tio procent av solenergin bort av smogen. När så mycket av energin försvinner blir solenergiprojekten mindre lönsamma och sannolikheten för att företag ska vilja investera i stadsnära solfarmar minskar. Eftersom energibehovet ändå måste fyllas ökar risken att dessa städer istället satsar på kolkraft, något som i sin tur leder till ännu mer smog skriver forskarna som varnar för en ond cirkel som är svår att bryta.

Läs studien här