Effektivare kor ska rädda klimatet

En internationell studie ska hitta metoder för att minska miljöbelastningen från nötkreatur

Kornas utsläpp av metan och kväve kan minska genom effektivare omvandling av foder till livsmedel. Men hur ska det gå till? Det ska forskare vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vid SLU i Umeå ta reda på.

De ingår i ett EU-projekt som just fått 7,7 miljoner Euro i ekonomiskt bidrag, rapporterar SLU. Övriga forskargrupper i studien återfinns i Skottland, Italien, Finland, Tjeckien, England, Frankrike, Nederländerna.

Den kraftfulla men kortlivade växthusgasen metan produceras av alla idisslande djur och är en slutprodukt vid nedbrytning av foder. Utsläppsmängderna måste minska. Djuren utnyttjar heller inte foderproteinet fullt ut vilket leder till föroreningar och extra produktion av växthusgaser.

Bättre metoder och tekniker behövs.
SLU-forskarna ska därför studera hur utfodring och näringstillförsel av en grupp mjölkkor påverkar mikroorganismer vid matsmältningen, produktkvaliteten och utsläpp av växthusgaser och kväve.