Efterlyses: regeringens miljörapporter

2013 års miljöbudget är klubbad, och i samband med det passade riksdagen på att påminna regeringen om ett antal viktiga frågor.

Riksdagen uttrycker oro över att koldioxidutsläppen från transporter inte minskar i tillräckligt snabb takt, och vill därför ha återkommande information från regeringen om händelseutvecklingen, skriver Riksdag & Departement.

Riksdagen påminner även om att regeringen förväntas komma med ett förslag på hur överskottet av utsläppsrätter ska hanteras, samt en analys av följderna när den särskilda satsningen mot kemikalier upphör 2014.

Budgeten för allmän miljö- och naturvård minskar nästa år jämfört med i år. Bland annat får havsmiljöarbetet rejält minskade anslag, och därför understryker riksdagen att havets tillstånd är långt från bra och att det krävs fortsatt fokus på frågan.

Samtliga oppositionspartier vill satsa mer pengar på miljön än regeringen – allt från Sverigedemokraternas extra 100 000 kronor till Miljöpartiets extra 3,7 miljarder kronor.