EIA spår kraftig ökning av världens energianvändning

Enligt en ny rapport från amerikanska EIA kommer världens energianvändning att öka med 53 procent under de kommande 25 åren.

USA:s energidepartements statistiska och analytiska organisation EIA (Energy Information Administration) har publicerat rapporten Energy Outlook 2011. Enligt organisationens prognoser kommer världens energianvändning att öka med 53 procent under de kommande 25 åren.

Det är framförallt Kina och Indien som kommer att driva den ökade efterfrågan. 2035 väntas Kina använda 68 procent mer energi än USA.

Förnybar energi kommer att växa snabbast – 2,8 procent per år till totalt 15 procent 2035, men fossila bränslen kommer fortfarande att stå för 78 procent av världens totala energianvändning.