Ekonomiprofessor: ”Nordea vilseleder konsumenter om hållbara fonder”

Flera forskare reagarerar nu på Nordeas påstående att klimatvänligt sparande har större effekt än minskat flygande och andra viktiga klimatsmarta val.

Foto: Arto Alanenpää/ Wikimedia Commons

Nordeas påstående att klimatvänligt sparande har större effekt än minskat flygande, bilanvändande, köttätande och vattenförbrukning bygger på falsk matematik. Kritiken kommer från flera tunga miljö- och ekonomiforskare från Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
En av kritikerna, Olof Johansson-Stenman som är professor i Nationalekonomi på Handelshögskolan, säger till Aktuell Hållbarhet att det inte finns något vetenskapligt stöd för Nordeas påstående.
– Det är en grotesk överskattning av att byta fondsparande till en annan form, jämfört med att exempelvis flyga mindre, köra mindre bil eller minska på köttkonsumtionen. De andra åtgärderna framställs som försumbara jämfört med ändrat sparande och så är det inte, säger Olof Johansson-Stenman.

Sasja Beslik och Johan Nystedt från Nordea har i en debattartikel hävdat att ändrat sparande kan åstadkomma en 27 gånger större besparing för miljön än ovan nämnda åtgärder tillsammans. Men enligt forskarna, som nu ger en replik i Göteborgs-Posten, menar att Nordea använder felaktiga resonemang och beräkningsmetoder.

Olof Johansson-Stenman anser att hållbart sparande i sig är bra men att Nordeas analys riskerar att underminera trovärdigheten. Han konstaterar att det är extra olyckligt att påståendet kommer från en bank som säljer hållbara fonder.
– Man ska inte sprida felaktig information även om det kan få bra konsekvenser. Men i det här fallet kan det dessutom leda till dåliga konsekvenser då folk kan tänka att det enda som spelar någon roll är att man ändrar sitt sparande.