Elbilar står för två procent av nyförsäljningen i Tyskland