Electrolux och Mälarenergi har gjort årets bästa hållbarhetsredovisningar