Elektrifierad cementtillverkning både tekniskt och ekonomiskt möjligt