Elektrifiering ska minska klimatpåverkan från Italiens besöksnäring