Elin Hermansson, 29

Projektledare Hållbar Kemi 2030.

Projektet Hållbar Kemi 2030 är ett samarbete mellan kemiföretagen AGA, AkzoNobel, Borealis, Inovyn och Perstorp. Projektet som ska främja tillverkningen av hållbara ­produkter inom ­kemiindustrin leds av Elin Hermansson som nyligen utsågs till årets projektledare på Talent Excellence Summit & Award. Elin är en hållbarhetsorienterad och driven ledare som har förmågan att förmå flera intressenter att arbeta mot samma mål.

Till 33-listan