Elva EU-länder ber om höjt utsläppstak efter dieselgate

Bland de länder som ansökt om höjt utsläppstak för 2016 finns Tyskland, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

Foto: Ruben de Rijcke/Wikimedia Commons

Elva EU-länder har ansökt hos EU-kommissionen om att i efterhand få öka sitt utsläppstak för luftföroreningar för år 2016. Ett av skälen som anges är dieselgateskandalen. I våras drog kommissionen sex EU-länder inför EU-domstolen för att de haft för höga halter av luftföroreningar. Det uppger Europaportalen.