Emelie Movin, 30 år

Hållbarhetsspecialist, Byggvarubedömningen.

Tillsammans med bygg- och fastighetsbranschens största aktörer arbetar Emelie för att uppnå hållbara leverantörsled. Hon har även suttit i styrgruppen för Young Sustainability Professionals, YSP, sedan start och varit med på resan till att göra nätverket till en självklar plattform för unga i hållbarhetbranschen. Emelie beskrivs som en expert på samarbeten med mottot att de utmaningar vi har framför oss löses bäst om vi arbetar tillsammans.