En flod av lagförslag väntas avsluta mandatperioden