”En glass och två koldioxidkrediter tack”

Med inspiration från storskaliga utsläppshandelssystem prövar nu den stora glasskedjan att låta kunderna köpa koldioxidkrediter.

Glassfoto: Kristen Taylor/Wikimedia Commons. Utsläppsfoto: Pixabay

I stort sett allting vi konsumerar i form av fysiska produkter tär på jordens resurser – så även vårt glassätande. För att underlätta kompensation av detta har glasskedjan Ben & Jerry’s nu alltså skapat ett system för köp av koldioxidkrediter. Krediter som kan användas för klimatinsatser som trädplantering.

Systemet bygger på att kunderna betalar extra för koldioxidkrediter vid sina glassköp. De köpta krediterna är kopplade till Althelia Climate Fund med en portfölj av naturvårdsprojekt över hela världen.

För att säkra att de köpta krediterna går till önskvärda projekt spåras även varje led i transaktionerna med hjälp av blockkedjeteknik.
”Även om det här handlar om en testverksamhet visar det att tekniken fungerar och kan skalas upp och integreras. Det ger alla intressenter en möjlighet att förstå sitt eget koldioxidfotavtryck och att kompensera för det”, säger Laszlo Giricz, grundare av Poseidon som står bakom utvecklingen av tekniken, i en kommentar.

Tidningen Forbes beskriver systemet som det första exemplet på handel med koldioxidkrediter för detaljhandeln och som bygger på blockkedjetekniken