1 001 åtaganden för havet under FN:s toppmöte

FN-toppmötet om havet lider mot sitt slut. Redan nu står det klart att ett mycket stort antal löften har getts från flera länder och stora aktörer om att göra sitt yttersta för att rädda haven.

På fredagen genomförs den sista dagen av den stora FN-konferensen i New York om havet, där Sverige och Fiji står som värdländer. Hittills har hela 1 001  frivilliga åtaganden lämnats in från mötets deltagarländer och aktörer. FN:s havsmöte skiljer sig från FN:s klimatmöten då det här inte handlar om att förhandla fram avtal. Istället syftar havsmötet till att driva fram så många frivilliga nationella åtaganden som möjligt.

Ett av de åtaganden som anses viktigt är det från Indonesien, som beslutat att minska plastavfallet med 70 procent fram till år 2025. Att Indonesien tar detta steg anses kunna få långtgående positiva effekter då Indonesien tillhör de länder som än så länge inte haft någon som helst plaståtervinning och mycket begränsad avfallsåtervinning.

Sveriges regering berättar i dag om ytterligare ett åtagande om att reglera fisket hårdare i skyddade marina områden. Under det senaste året har arealen skyddad havsmiljö ökat från 6,7 procent till 13,6 procent och regeringen ger nu i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att föreslå fiskeregleringar i nya och etablerade skyddsområden. Sverige har också sedan tidigare fått med sig sex länder kring Östersjön och Nordsjön att enas kring ett förbud mot mikroplaster i kosmetika. Ytterligare en stor satsning från Sverige är de 50 miljoner kronor som går till FAO:s arbete mot illegalt fiske.

Miljödepartementets representation på havsmötet i New York uppger för Aktuell Hållbarhet att det största fokus under konferensen hittills legat på plastavfall i havet. Stämningen beskrivs som mycket god och under fredagen kommer medlemsländerna att lämna den ”Call to action” som länderna skriver under. Därefter är mötet avslutat.

Det främsta målet med FN:s pågående havskonferens är att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås.

Här är de frivilliga åtaganden som Sverige hittills beslutat göra:

Sverige bidrar med 50 miljoner kronor till FAO: s arbete mot illegalt fiske
Svenskt ger bidrag om 50 miljoner kronor till den nya fonden Blue Action Fund
Sverige ger 14 miljoner kronor till Clean Seas och globalt arbete med marin nedskräpning
Sverige satsar 8 miljoner kronor på att bekämpa havsförsurningen och skydda korallrev
Bidrag om 4 miljoner kronor till TOF Ocean Acidification Program
Sverige bidrar med 4 miljoner kronor till en fond inom konventionen för biologisk mångfald
Bidrag om 3 miljoner kronor till International Coral Reef Initative
Sverige bidrar med 1,5 miljoner kronor till UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission för marin pedagogik
Uppdrag till Sida att ta fram underlag till en global strategi för hållbar miljö, klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser.
Sverige ansluter sig till Global Ghost Gear Initiative
Nationella insatser mot plast i haven – bland annat ökad strandstädning och reglering för att minska mikroplaster i havet.
Sverige samlar Östersjö- och Nordsjöländerna för förbud av mikroplaster i kosmetika
Samarbete för att minska marint skräp i Arktis
Regeringen stärker genomförande inom Helcom av Östersjön som utsläppskontrollområde för kväveoxider.
Sverige bidrar till partnerskap i Västra Indiska oceanen
Sverige tar fram en strategi för ekosystembaserad förvaltning av fisk och fiske senast år 2018
Sverige investerar i ett nytt forskningsfartyg
Sverige utvecklar selektiva fiskeredskap
Bidrag till IUCN för att minska klimatförändringarnas påverkan på haven
Samarbete om skyddade områden i Arktis
Sverige överträffar delmål 14.5 om marina områdesskydd före måldatum år 2020
Sverige utvecklar verktyg för bättre havsplanering
Stärkt genomförande av Helcoms handlingsplan för Östersjön
Identifiering av skyddsvärda områden inom Helcom
Bevarandeåtgärder av fiske i marint skyddade områden
Sverige och Monaco arrangerar konferens om vidare arbete med SDG 14 i Östersjön och Medelhavet

Läs FN:s ”Call to action” från toppmötet om havet.