“En procent av det privata kapitalet räcker för att lösa hela Agenda 2030”