Endast 13 procent av pensionskapitalet är klimatsäkrat