Endast 9 procent av Kinas fiske rapporteras till FN

Ett forskarlag som använt sig av ett nytt sätt att mäta fiskefångst menar att Kina bara rapporterar 9 procent av sin totala fångst på internationella vatten till FN.

Fiskeriexperter har länge misstänkt att den siffra som rapporterats in av Kina är låg men de nya resultaten chockar forskarna skriver The Guardian. 75 procent av den kinesiska fångsten kommer från Afrika och ifall de nya siffrorna stämmer skulle det innebära att många länder systematiskt blir lurade på sin fångst, något som gör det svårt för staterna att hålla fisket på en hållbar nivå. På längre sikt påverkas möjligheten till försörjning och tillgång till livsmedel i länder där många är beroende av fisket för sin överlevnad.

Enligt FNs Livsmedels- och Jordbruksorgan UNFAO har den västafrikanska kusten några av världens bästa fiskevatten men de flesta är helt överexploaterade av internationella fiskeflottor. Efter påtryckningar från Europa och flera utvecklingsländer har europiska flottor slutat fiska i vissa västafrikanska kustvatten men samtidigt har de kinesiska flottorna flyttat in.

UNFAO menar att situationen är allvarlig men en talesman för organet säger dock till The Guardian att de siffror som presenteras i den nya rapporten är för höga.