Energibolag slipper inte undan koldioxidskatt vid industrianläggning