Energiföretag går samman kring mänskliga rättigheter