Energiföretagen positivt till regeringens förslag om vattenmiljö