Energimyndigheten fortsätter engagemanget i kritiserat klimatprojekt i Uganda