Energiprofessor: ”Sverige sämsta solenergilandet i världen”

Men ändå kommer solen stå för halva vår energiförsörjning framöver.

Foto: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_panels_on_a_roof.jpg

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 21 januari.

Uppskattningsvis kommer solen att stå för 50 procent av elförsörjningen i Sverige i framtiden. Den uppskattningen gör Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på avdelningen för miljösystemanalys, institutionen för energi och miljö på Chalmers. Hans forskning fokuserar på framtidens energiförsörjning och han konstaterar att Sverige har bland de sämsta förutsättningarna för solenergi i världen vad gäller soltimmar och de perioder under året som energibehovet är som störst. Sandén tror därför att vindkraften kommer att bli ”ganska stor”, bioenergin ”betydligt mindre”, ”vattenkraft och vågkraft nischer” och kärnkraften försvinner på grund av säkerhetsskäl.

Björn Sandén konstaterar också att el-och energisystemen står inför samma omvälvande omställning som intåget av internet har inneburit för samhället. Därför behövs en fortlöpande och aktiv energikommission.
 Björn Sandén talar på Klimatforum som arrangeras av Naturvårdsverket och Miljöaktuellt den 10 februari.