Energisteget går till gruv- och tillverkningsindustrin