Analys: Etanol – ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till fossila drivmedel