Över ett år sedan regeringen lovade utreda biogasens framtid