Ett dött kvartal för vindkraften

Under första kvartalet beställdes bara ett enda vindkraftverk.

Ny statistik från Svensk Vindenergi visar att vindkraftsinvesteringarna nästan helt uteblev under första kvartalet 2017. Förklaringen uppges vara de låga priserna i elcertifikatsystemet och den osäkerhet som rådde på marknaden under början av året innan regeringen lade fram sin proposition om framtiden för elcertifikaten. Enligt Svensk Vindenergi väntas investeringarna att ta fart igen sedan politikerna nu gett tydligare spelregler för branschen.
”Regeringens proposition innehåller flera förslag som ger bättre förutsättningar för utbyggnaden av förnybar el. För att klara den nya målsättningen är det viktigt att också påskynda och förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna”, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi, i en kommentar.

Regeringen har ett parlamentariskt stöd för sitt förslag då regeringen förra sommaren gjorde en överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en utbyggnad av ytterligare 18 TWh ny förnybar el till år 2030 i den så kallade Energiöverenskommelsen.