Ett första steg mot ett internationellt avtal om kemikalier