”Ett slag i luften”

Nu kommer de politiska snytingarna mot regeringens klimatförslag i budgetpropositionen.

Centerpartiets energipolitiska talesperson, Rickard Nordin, menar att det ökade stödet till solenergi och det förlängda stödet till vindkraft inte löser problemen.

– Regeringens förslag för mer egenproducerad el är ett slag i luften. Pengar kan inte lösa alla problem. Vad som krävs är ökade incitament och minskat krångel för mikroproducenter av förnybar el, säger Rickard Nordin och fortsätter:

– Man höjer skatten på förnybar el med 194 miljoner kronor. De ger med ena handen, men tar med den andra. Dessutom nästan halverar man ROT-avdraget, som med fördel kan användas för att installera solceller.

Läs mer om C-kritiken mot regeringens klimatsatsningar här.

I bjärt kontrast till C-kritiken ger dock Naturskyddsföreningen regeringens klimatpaket godkänt, "ett viktigt kliv framåt", heter det.
Läs mer om det här.