EU åtar sig att öka bidraget till den internationella klimatfinansieringen