EU-beslut om ny fiskepolitik

EU-parlamentet har gett klartecken till en ny fiskepolitik för ett mer hållbart fiske.

Den nya fiskepolitiken, som beslutades efter en tidigare kompromiss med ministerrådet, innebär bland annat att de årliga besluten om fångstkvoter ska vara långsiktigt hållbara, med målet att stoppa överfisket före 2015. Det uppger tidningen Riksdag & Departement.

Dessutom införs en skyldighet att ta i land den fisk som fångas och därmed blir det förbjudet att kasta tillbaka oönskad fångst i havet. Förbudet kommer att införa stegvis under åren 2015-2019. En annan del av den kommande politiken innebär att EU inte ska bidra till överfiske i vatten utanför unionen.

– Detta är en smått revolutionerande förändring av destruktiv fiskeripolitik som har gett EU dåligt rykte världen över, säger Miljöpartiets Isabella Lövin, i en kommentar till beslutet.