EU-förslag om gratis vatten väntas minska plastanvändningen