EU-kommissionärer uppmanas ta blodprov och mäta halterna av hormonstörande ämnen