EU-kommissionen: Bättre tillgång till rent vatten kan minska plastkonsumtionen