EU-kommissionen: Effektiv upphandling kan stimulera hållbar utveckling