EU-kommissionen lovar att öka insynen i vetenskapliga underlag