EU-kommissionen: Plastproduktion ska styra EU-finansiering