EU-kommissionen väntas lämna förslag om nytt plastförbud