EU-kommissionens krävs på åtgärdsplan för minskad avskogning