EU-lagstiftning begränsar fiske på internationellt vatten