EU lättar upp för GMO-förbud

EU-kommittén för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har röstat igenom en rad förändringar som gör det enklare för medlemsstaterna att själva fatta beslut om eventuella GMO-förbud.

Genom ett kryphål i direktivet från 2001 har sex EU-länder redan valt att förbjuda genmodifierade grödor av miljömässiga skäl. Enligt det nya förslaget som kommittén röstat igenom blir det nu enklare för medlemsländerna att införa restriktioner mot gom från fall till fall – och det blir samtidigt möjligt att förbjuda odling av en specifik gmo baserat på vetenskapliga grunder, socioekonomisk inverkan och skäl i samband med mark- eller landsplaniering, rapporterar ATL Lantbrukets Affärstidning.