EU-parlamentet: EU måste minska utsläppen mer – och koldioxidlagring behövs